O funduszuNewsZespółZgłoś projekt

Seedstone Incubation Fund poszukuje projektów z obszaru R&D

O Funduszu

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu.

Fundusz specjalizuje się w komercjalizacji projektów z rynku technologii związanych ze sportem, e-sportem, z rynkiem healthcare, a także z rynkami martech, fintech, cybertech oraz cleantech. Elementem łączącym projekty, których poszukuje zespół funduszu jest przede wszystkim wykorzystanie przez nie elementów i aplikacji sztucznej inteligencji.

Seedstone Incubation Fund, jest funduszem, który łączy w sobie doświadczenie inwestycyjne SpeedUp Venture Capital Group i świeże spojrzenie na rynek technologii, zapewnione przez niezależny zespół inwestycyjny. Fundusz powstał przy pomocy kapitału pochodzącego z NCBR w programie Bridge Alfa.

HealthTech

MarTech

FinTech

eSport

CleanTech/Recycling

Machine Learning oraz Aplikacje Sztucznej Inteligencji

Technologie rozwijające i tworzące nowatorskie interfejsy

Technologie wspierające tworzenie oprogramowania oraz jego bezpieczeństwo

Polityka inwestycyjna

Inwestycje

SeedStone Incubation Fund inwestuje w sposób inkubacyjny, w pakiety mniejszościowe udziałów spółek, na wczesnym etapie ich rozwoju.

B+R

Polityka inwestycyjna ukierunkowana jest na spółki technologiczne z obszaru B+R będące na etapie proof of concept i proof of principle z Polski i w regionu Europy Środkowo- Wschodniej.

Ticket

Fundusz inwestuje w spółki działające na prawie polskim lub w firmy zagraniczne prowadzone przez polskich przedsiębiorców a maksymalna kwota inwestycyjna w jedną spółkę to 200K EURO.

Fundusz powstał dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

NEWSY

Bądź na bieżąco

Aplikacja

Zgłoś projekt

Możesz nas spotkać na wielu wydarzeniach startupowych w Polsce i zagranicą. Jest to idealna okazja do rozmowy oraz przedstawienia swojego projektu. W aktualnościach, na bieżąco informujemy, na które wydarzenia się wybieramy. Możesz także wysłać do nas swoje zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: submit@seedstone.vc

Jeżeli Twój projekt jest na bardzo wczesnym etapie, Seedstone Incubation Fund ma możliwość przekazania grantu finansowego na działania PoP (Proof of Principle), czyli m.in. koszty: budowy prototypu, badań laboratoryjnych, analiz ekonomicznych oraz prawnych. Poniżej znajdziesz dokument który szczegółowo ukazują informacje będące dla nas podstawą do wstępnej analizy. Wypełniony dokument prosimy przesyłać na adres: submit@seedstone.vc

Formularz.doc

POZNAJ NAS

Nasz zespół

O funduszuNewsZespół

Informacje dla akcjonariuszy

SEEDSTONE SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Siedziba spółki: Święty Marcin 11/8, 61-803, Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000478561 NIP 7831704954 Kapitał zakładowy 50 tys. zł. Zarząd komplementariusza spółki pod firmą Seedstone SpeedUp Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Św. Marcin nr 11/8 (61-803 Poznań), w dniach roboczych w godzinach 9.00-16.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce będzie odbywało się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.